Privatumo politika

Privatumo politika

 

Bendra informacija

 

UAB „Gerduva“ (toliau – Duomenų valdytojas) šiomis privatumo politika nustato Jūsų  asmens duomenų tvarkymo sąlygas Jums naudojantis Duomenų valdytojo internetine parduotuve.

 

Duomenų valdytojo rekvizitai:

Juridinio asmens kodas: 163178056

Buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 21, Gargždai.

Tel. 8 5 2100688

El. paštas: info@gerduva.lt

Svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte privatumo politiką, nes, joje numatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums įsigyjant prekes mūsų internetinėje parduotuvėje ar lankantis mūsų interneto svetainėje.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainių lankytojų duomenis renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir kitaip neteisėtai neplatinti gaunamos informacijos, įskaitant ir svetainės lankytojų asmens duomenų, bei užtikrinti jų konfidencialumą.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali mūsų interneto svetainėje pateikti jokių savo asmens duomenų. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 14 metų, prieš pateikdami savo asmens duomenis mūsų interneto svetainėje turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Tiesiogiai jūsų pateikiama informacija

Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas. Jeigu susikūrę paskyra mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti atsiskaitymo  adresą ir pagrindinį prekių pristatymo adresą. Šiuos duomenis paskyroje savanoriškai galite įvesti ir anksčiau, prieš pirkdami prekes.

Jūsų elektroninio pašto adresą tvarkome taip pat tuo atveju, kai pageidaujate gauti informaciją apie mūsų pasiūlymus ir interneto svetainėje užsisakote naujienlaiškį.

Informacija, susijusi su naudojimusi mūsų interneto svetaine

Be Jūsų pateikiamos informacijos, tvarkome informaciją apie tai, kokias prekes įsigijote mūsų interneto svetainėje, kiek taškų sukaupėte bei kaip naudojatės mūsų svetaine. Informacija apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine yra renkama slapukų pagalba bei toliau apibūdinta šioje politikoje. Jums atlikus apmokėjimą už mūsų interneto svetainėje įsigyjamas prekes, taip pat gauname su mokėjimu susijusius asmens duomenis.

Informacija iš trečiųjų šalių

Mes galime gauti informacijos apie Jus iš viešųjų šaltinių, tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai ir kiek tai reikalinga naudotis interneto svetaine, pavyzdžiui, kai prisijungiate prie savo paskyros per „Facebook” socialinį tinklą.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo bei sutarties vykdymo, taip pat teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo pagrindais.

 

Kaip naudojame Jūsų informaciją?

 Galime naudoti surinktą informaciją toliau nurodytais tikslais.

· Užregistruoti Jus tam, kad galėtumėte naudotis mūsų teikiama internetinio pirkimo paslauga.

· Pirkimo krepšelio apmokėjimui per pasirinktą išorinį bankinių paslaugų teikėją.

· siųsti turinį (naujienlaiškius) su informacija apie pasiūlymus ir akcijas.⃰

· Rinkodaros tikslu⃰, pvz., pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir rėmėjų turinį ir siųsti pranešimus apie akcijas Jums, kaip mūsų klientui.

· Įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas (įskaitant ir jūsų nuomonės apie produktus ir paslaugas rinkimą bei klientų apklausų organizavimą)⃰.

· Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas⃰.

 

⃰ Informuojame, kad jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti asmens duomenų tvarkymo aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais.

 Be Jūsų paskyroje pateikiamų asmens duomenų, negalėtume Jums suteikti galimybės įsigyti prekes mūsų interneto svetainėje. Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi 5 metus nuo paskutinio subjekto prisijungimo prie sistemos.

 

Kam atskleidžiame Jūsų asmens duomenis?

 Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis toliau nurodytiems subjektams:

· bendrovėms, kurios teikia Jūsų įsigytų prekių pristatymo paslaugas, tam, kad galėtume prekes Jums pristatyti;

· IT bendrovėms, prižiūrinčioms mūsų interneto svetainę ir teikiančioms serverio paslaugų teikėjams;

· tiesioginės rinkodaros paslaugas teikiančioms bendrovėms;

· audito bendrovėms, atliekančioms mūsų finansinį auditą;

· valstybės institucijoms pagal jų prašymus ir kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant užtikrinti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

 

Jūsų duomenų subjekto teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

· Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);

· Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

· Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

· Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

· Turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);

· Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

· Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

 

 Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Jeigu kreipsitės į mus dėl savo teisių įgyvendinimo, galime paprašyti Jūsų pateikti asmens tapatybės dokumentus, tam, kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę.

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetainę tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

· Slapukai suteikia galimybę atpažinti Jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
· Slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;

· Slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

 

Mūsų interneto svetainėje naudojami šie slapukai:

 

MAGENTO  
COOKIE TIKSLAS/PASKIRTIS RENKAMI DUOMENYS
CART Asociacija su pirkėjo krepšeliu. Tikslas - priminimas apie "pamirštą krepšelį". Grupuoti produktai, kurios klientas yra įsidėjęs į krepšelį.
CATEGORY_INFO Saugoja kategorijos informaciją greitesniam puslapio užkrovimui. Kategorijų rinkinys, susietas panašiais atributais.
COMPARE Saugoja produktus "Palyginti" sąraše. Produktai, įkelti į "Palyginti" sąrašą.
CUSTOMER Šifruotas kliento ID. Tikslas - sąsaja su užsakymu. Kliento ID.
CUSTOMER_AUTH Indikuoja, ar klientas yra prisijungęs prie svetainės. Tikslas - sesijos autentifikacija. Kliento ID.
CUSTOMER_INFO Šifruota kliento grupė. Tikslas - personalizuoto katalogo rodymas. Kliento grupės ID
EXTERNAL_NO_CACHE Indentifiikuoja, ar įjungtas puslapio kešavimas. Tikslas - full page cache identifikacija. Paskutiniai peržiūrėti puslapiai.
FRONTEND Kliento sesijos ID. Serverio priskirtas unikalus numeris lankytojui. -
GUEST-VIEW Nustato, ar neregistruotas klientas gali redaguoti užsakymą. Tikslas - saugojama paskutinio užsakymo istorija neregistruotiems klientams. Kliento ID, užsakymo informacija
LAST_CATEGORY Paskutinė kliento aplankyta kategorija. Tikslas - greitaveika Kategorijos ID, Kliento ID
LAST_PRODUCT Paskutinis kliento aplankytas produktas. Tikslas - greitaveika, patogesnis grįžimas į produktus Produkto ID, Kliento ID
NEWMESSAGE Indikuoja, ar gautas naujas pranešimas -
NO_CACHE Indikuoja, ar naudojamas informacijos kešavimas. Tikslas - greitaveika. -
PERSISTENT_SHOPPING_CART Nuoroda į kliento krepšelį ir užsakymų istoriją. Tikslas - prekių išsaugojimas krepšelyje. Kliento ID, prekių krepšelio informacija
RECENTLYCOMPARED Naujausios palygintos prekės. Tikslas - patogesnis grįžimas į produktus Kliento ID, prekių ID
STF Informacija apie prekes, kurias klientas rekomendavo el.paštu. Kliento ID, prekių ID
STORE Storeview arba kalba nurodyta kliento  
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Indikuoja, ar klientas leidžia saugoti "cookies". Kliento ID
VIEWED_PRODUCT_IDS Paskutiniai kliento peržiūrėti produktai. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui. Kliento ID, prekių ID
WISHLIST Šifruotas sąrašas produktų, kuriuos klientas įkėlė į "Norų sąrašą". Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui. Kliento ID, prekių ID
WISHLIST_CNT Produktų kliento "Norų sąraše" kiekis. Tikslas - patogesnis grįžimas į prekes ir sąrašo atvaizdavimas klientui. Kliento ID
GOOGLE ANALYTICS    
COOKIE TIKSLAS/PASKIRTIS  
_utma Identifikuoja klientus ir sesijas. Tikslas - unikalių sesijų sekimas ir analizė. Saugojimo laikas - 2 metai. Domeno hash kodas, unikalus identifikatorius, pirmo kliento apsilankymo laikas ir data, ankstesnio kliento apsilankymo laikas ir data, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data, sesijų kiekis. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.
_utmb Nustato naujas sesijas/naujus apsilankymus. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - 30 min. Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.
_utmc Nustato ar tai naujo kliento sesija/apsilankymas. Tikslas - naujų pirkėjų skaičiaus augimo analizė. Saugojimo laikas - naršyklės sesijos pabaiga. Domeno hash kodas, dabartinės sesijos metu peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipiančių nuorodų paspaudimai, dabartinio kliento apsilankymo laikas ir data. Laiko/datos informacija saugoma UNIX laiko formatu.
_utmz Saugo šaltinį, kuris parodo, kaip klientas pasiekė svetainę. Tikslas - parduotuvės atrandamumo analizė. Saugojimo laikas - 6 mėnesiai. Domeno hash kodas, laikas, kada cookie išsaugotas, sesijų kiekis, campaign numeris, campaign šaltinis/vardas/medium (jei organinio srauto šaltinis), campaign terminai.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Susisiekite su mumis

Jei pageidaujate įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

 

Paštu: UAB “GERDUVA” , Vasario 16-osios g. 21, Gargždai

Telefonu: +370 46 471520

El. paštu: info@gerduva.lt

Baigiamosios nuostatos

Ši privatumo politika peržiūrima ne rečiau kaip kartą per metus. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamomis paslaugomis, laikysime, kad susipažinote su naujais reikalavimais. Naujausia privatumo politikos versija visada pateikiama www.gerduva.lt interneto svetainėje.